banner.jpg

Contact info

Guangzhou Qichuan Wooden Products Co., Ltd
2fl/B2 block,Decoration Materials Market,Zhongcun,
Panyu,Guangzhou,511495 China
Tel: +86-20-39290373   23830630  
Fax: +86-20-34636552
E-mail: sales@qcfloor.com

Website:www.flooringchina.net

Factory1 addr: No.289 Beihu Rd, Wukang, Deqing,
Zhejiang, 313200 China
Factory2 addr: Dongsheng Rd, Chadong, Shiji,
Panyu, Guangzhou, 511450 China 

Common sense of bamboo flooring

 Bamboo flooring material than wood raw material growth cycle is long, and the environmental factor is higher. Now many people like to buy bamboo flooring, in fact bamboo floor also should need pay more attention to daily maintenance.